Branilaca Sarajeva 39, I sprat (preko puta BKC-a)
Language you need to know! ... Business skills you want to know!!
Ikona

Telefon

+387 33 202 976

Ikona

Viber

062910408

Ikona

Email

info@interlingua.edu.ba

Slavenski jezici

Slovenački jezik

Slika

Slovenački jezik

KURS SLOVENAČKOG JEZIKA

Kurs slovenačkog jezika u EC Interlingua namijenjen je polaznicima koji žele da uče ovaj strani jezik iz hobija, ostvare poslovne kontakte sa ruskim firmama ili planiraju da studiraju, žive i rade na slovenačkom govornom području, itd. Kurs slovenačkog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs kineskog jezika može biti grupni ili individualni, standardne dinamike ili ubrzani. Slovenački jezik je zvanični jezik u Republici Sloveniji. Pripada slovenskoj grupi naroda i veoma je srodan našem jeziku tj ubraja se u grupu slavenskih jezika. Ta sličnost olakšava učenje ali ponekad može dovesti do zabune. Kurs slovenačkog priređen je za one koji žele studirati u Sloveniji, poslovno surađivati sa slovenskim firmama ili za one koji trebaju položiti ispit za dobijanje slovenskog državljanstva ili vize.  


Kurs slovenačkog jezika - Cijena

Vrsta kursa

Trajanje modula

Cijena (6-10 pol.)

Opšti

20 časova (2-4 sedmice)

220KM

Semi (min 3 pol)
Individualni

Min.Blok od 20 časova

25KM+PDV po pol/času od 45'

Nivo A1-B2 / svaki 2-6 modula. Za manje grupe cijena se računa na slijedeći način: 6 x 220KM/broj polaznika od 3-5

Za 1-2 polaznika cijena se računa kao kod individualnog programa i to 35KM x Br.časova (min 20)/2-3 polaznika dijele cijenu časa.


Rad u grupi

Opći kurs slovenačkog jezika 

NIVO A1-B2

Podrazumjeva 6-10 polaznika i traje 2-6 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 20 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima.


Individualni rad

Opći kurs slovenačkog jezika

NIVOI A1-B2

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.

Ruski jezik

Slika

Ruski jezik

KURS RUSKOG JEZIKA

Kurs ruskog jezika u EC Interlingua namijenjen je polaznicima koji žele da uče ovaj strani jezik iz hobija, ostvare poslovne kontakte sa ruskim firmama ili planiraju da studiraju, žive i rade na ruskom govornom području, itd. Kurs ruskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs kineskog jezika može biti grupni ili individualni, online (onlajn) ili ubrzani.

Ruski jezik se ubraja u grupu slavenskih jezika i u širokoj je upotrebi na teritoriji Evroazije. Ruski je najviše korišćen maternji jezik na teritoriji Evrope, a pored Rusije koristi se i u većini zemalja bivšeg SSSR-a. Više od četvrtine celokupne svetske naučne literature objavljeno je na ruskom jeziku, a posebno u oblasti industrije, prije svega komunikacionih sistema.


Kurs ruskog - Cijena 

Vrsta kursa

Trajanje modula

Cijena (kalkulacija 6-10 pol.)

Opšti

20 časova (2-4 sedmice)

198KM+PDV

Individualni

Min. Blok od 20 časova

35KM+PDV po času od 45'


Nivo A1-B2 / svaki 4-6 modula. Za manje grupe cijena se računa na slijedeći način:

6x 195KM+PDV/broj polaznika od 3-5

Za 1-2 polaznika cijena se računa kao kod individualnog programa i to 35KM x Br.časova (min 20)/2-3 polaznika dijele cijenu časa.


Rad u grupi

Opći kurs ruskog jezika 

NIVO A1-B2

Podrazumjeva 4-8 polaznika i traje 3-6 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 16 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima.


Individualni rad

Opći kurs ruskog jezika

NIVOI A1-B2

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.

Orijentalni jezici

Arapski jezik

Slika

Arapski jezik

KURS ARAPSKOG JEZIKA

Kurs arapskog jezika u školi stranih jezika interlingua laguage school, namijenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade na arapskom govornom području, itd. Kurs arapskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs arapskog jezika mogu biti grupni ili individualni, polu-intenzivni ili intenzivni. U posljednje vrijeme ovaj jezik je tražen u BiH i šire.

ARAPSKI JEZIK Pripada grupi semitskih jezika. Arapski jezik je zvanični jezik u 25 zemalja, kao što su Alžir, Egipat, Jordan, Izrael, Libija, Irak, Maldivi, Saudijska arabija, Tunis, Ujedinjeni arapski emirati, itd. više od 200 miliona ljudi ga govori kao maternji jezik. Arapski je šesti jezik po broju govornika i jedan je od zvaničnih jezika ujedinjenih nacija.


Kurs arapskog jezika - Cijena

Vrsta kursa

Trajanje modula

Cijena (kalkulacija 6-8 pol.)

Opšti

20 časova (4 sedmice)

198KM + PDV

Individualni

Min. Blok od 20 časova

30KM+PDV po času od 45'

 

Rad u grupi

NIVO A1-B1

Podrazumjeva 4-8 polaznika i traje 3-6 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 20 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima.


Individualni rad

NIVOI A1-B1

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.

Turski jezik

Slika

Turski jezik

KURS TURSKOG JEZIKA

Kurs turskog jezika u školi stranih jezika interlingua laguage school, namijenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade na turskom govornom području, itd. Kurs turskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurse turskog jezika mogu biti grupni ili individualni, polu-intenzivni ili intenzivni. U posljednje vrijeme ovaj jezik je veoma tražen u BiH i šire.

TURSKI JEZIK je turkijski jezik. zvanični je jezik u turskoj i jedan od zvaničnih jezika na kipru. Govore ga turski emigranti u Grčkoj, Makedoniji, Bugarskoj, kao i u zapadnim zemljama Evrope - Njemačkoj, Austriji, Švajcarskoj itd. Govori ga preko 72 miliona ljudi u turskoj i nekoliko miliona emigranata.


Kurse turskog jezika - Cijena

Vrsta kursa

Trajanje modula

Cijena (kalkulacija 6-8 pol.)

Opšti

20 časova (4 sedmice)

198KM + PDV

Individualni

Min. Blok od 20 časova

30KM+PDV po času od 45'

 

Rad u grupi

NIVO A1-B1

Podrazumjeva 4-8 polaznika i traje 3-6 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 16 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima.


Individualni rad

NIVOI A1-B1

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.

Romanski jezici

Francuski jezik

Slika

Francuski jezik

KURS FRANCUSKOG JEZIKA

Kurs francuskog jezika u školi stranih jezika interlingua laguage school, namijenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade na turskom govornom području, itd. Kurs francuskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurse francuskog jezika mogu biti grupni ili individualni, polu-intenzivni ili intenzivni. U posljednje vrijeme ovaj jezik je veoma tražen u BiH i šire.

FRANCUSKI JEZIK je romanski jezik koji zauzima drugo mjesto po rasprostranjenosti, odmah iza španskog. Francuski se govori na skoro svim kontinetima i njegova upotreba je raširena kako teritorijalno, tako i u različitim oblastima neophodnim za čovjekovo obrazovanje. Prvenstveno se koristi u Francuskoj i njenim prekomorskim departmanima i teritorijima, u Belgiji (uz flamanski i njemački), Luksemburgu (uz luksemburški i njemački), Monaku i Švicarskoj (uz njemački, talijanski i retoromanski), u Kanadi (poglavito u pokrajini Québec) te u bivšim francuskim i belgijskim kolonijama. Ovaj jezik  je vodeći jezik diplomatije, koji, pored ostalih svjetskih jezika, igra veliku ulogu i u svijetu umjetnosti, kulture, nauke i tehnike.


Kurse francuskog jezika - Cijena

Vrsta kursa

Trajanje modula

Cijena (kalkulacija 6-8 pol.)

Opšti

20 časova (4 sedmice)

198KM + PDV

Individualni

Min. Blok od 20 časova

30KM+PDV po času od 45'

 

Rad u grupi

NIVO A1-B1

Podrazumjeva 4-8 polaznika i traje 3-6 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 16 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima.


Individualni rad

NIVOI A1-B1

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.

Talijanski jezik

Slika

Talijanski jezik

KURS ITALIJANSKOG JEZIKA

Kurs talijanskog jezika u školi stranih jezika interlingua laguage school, namijenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade na turskom govornom području, itd. Kurs talijanskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurse talijanskog jezika mogu biti grupni ili individualni, polu-intenzivni ili intenzivni. U posljednje vrijeme ovaj jezik je veoma tražen u BiH i šire.

ITALIJANSKI JEZIK je romanski jezik koji govori oko 68 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Službeni je jezik u Italiji i San Marinu, te u švicarskim kantonima Ticino i Grigioni. Italijanski je uz latinski drugi službeni jezik u Vatikanu, uz slovenski je služben i u slovenskim primorskim općinama Koper, Izola i Piran, te se uz hrvatski koristi i u Istri gdje živi italijanska manjina a također je i službeni jezik Suverenog malteškog vojnog reda. Dosta je raširen i među potomcima iseljenika u Luksemburgu, SAD-u i Australiji. Također je široko razumljiv i podučavan na Malti, gdje je bio jedan od službenih jezika do 1934. kad ga je zamijenio engleski. Mnogo manje se govori u bivšim afričkim kolonijama Italije, kao što su Somalija, Libija i Eritreja.


Kurse italijankog jezika - Cijena

Vrsta kursa

Trajanje modula

Cijena (kalkulacija 6-8 pol.)

Opšti

20 časova (4 sedmice)

198KM + PDV

Individualni

Min. Blok od 20 časova

30KM+PDV po času od 45'

 

Rad u grupi

NIVO A1-B1

Podrazumjeva 4-8 polaznika i traje 3-6 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 16 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima.


Individualni rad

NIVOI A1-B1

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.

Španski jezik

Slika

Španski jezik

KURS ŠPANSKOG JEZIKA

Kurs špansskog jezika u školi stranih jezika interlingua laguage school, namijenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade na turskom govornom području, itd. Kurs španskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurse španskog jezika mogu biti grupni ili individualni, polu-intenzivni ili intenzivni. U posljednje vrijeme ovaj jezik je veoma tražen u BiH i šire.


Španski
(kastiljski) je Iberijski romanski jezik, i treći jezik po broju onih koji ga upotrebljavaju u svijetu. Španski je materni jezik za 352 miliona ljudi, a zajedno sa ljudima kojim je dodatni strani jezik, španski govore otprilike 417 miliona ljudi (prema procjenama iz 1999. godine). Većina ljudi koji govore španski su iz Centralne i Južne Amerike. Prema posljednjim istraživanjima, ovaj jezik ima najveću stopu rasta broja onih koji ga koriste i smatra se da će u dogledno vrijeme prestići i engleski jezik.

Kurse špankog jezika - Cijena

Vrsta kursa

Trajanje modula

Cijena (kalkulacija 6-8 pol.)

Opšti

20 časova (4 sedmice)

198KM + PDV

Individualni

Min. Blok od 20 časova

30KM+PDV po času od 45'

 

Rad u grupi

NIVO A1-B1

Podrazumjeva 4-8 polaznika i traje 3-6 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 20 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima.


Individualni rad

NIVOI A1-B1

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.

Portugalski jezik

Slika

Portugalski jezik

KURS PORTUGALSKOG JEZIKA

Kurs portugalskog jezika u školi stranih jezika interlingua laguage school, namijenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade na turskom govornom području, itd. Kurs portugalskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurse portugalskog jezika mogu biti grupni ili individualni, polu-intenzivni ili intenzivni. 

Portugalski jezik je romanski jezik kojim se služi oko dvjesto milijuna ljudi. Službeni je jezik u Brazilu (zemlji u kojoj živi 80 % svih govornika tog jezika) i Portugalu, te nekim afričkim zemljama (Angola, Gvineja Bisau, Mozambik, Odnedavno je i jedan od službenih jezika u azijskoj državi Istočni Timor. Postoje dvije glavne varijante portugalskog jezika: dominantni, brazilski portugalski kojim se služi oko 80% svih govornika portugalskog jezika, i europski ili luzitanski portugalski koji je službeni jezik u Portugalu, afričkim zemljama i u Istočnom Timoru. Govori ga 177.981.570 ljudi, od čega 163.000.000 u Brazilu (1998.) i 10.000.000 u Portugalu.

Kurs portugalskog jezika - Cijena

Vrsta kursa

Trajanje modula

Cijena (kalkulacija 6-8 pol.)

Opšti

20 časova (4 sedmice)

198KM + PDV

Individualni

Min. Blok od 20 časova

30KM+PDV po času od 45'


Rad u grupi

NIVO A1-B1

Podrazumjeva 4-8 polaznika i traje 3-6 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 20 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima.

Individualni rad

NIVOI A1-B1

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.

Sino-tibetanska grupa jezika

Kineski jezik

Slika

Kineski jezik

KURS KINESKOG JEZIKA 

Kurs kineskog jezika u EC Interlingua namijenjen je polaznicima koji žele da uče ovaj strani jezik iz hobijaj, ostvare poslovne kontakte sa kineskim firmama ili planiraju da studiraju, žive i rade na kineskom govornom području, itd. Kurs kineskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs kineskog jezika može biti grupni ili individualni, online (onlajn) ili ubrzani.

Kineski jezik pripada grupi sino-tibetanskoj porodici jezika. Kineski je tonski jezik jer se značenja riječi menjaju tako što se mijenjaju nivoi visine tona. Standardni kineski poznat kao mandarinski kineski je zvanični jezik u Kini, Singapuru i Tajvanu. Po nekim procjenama oko 900 miliona ljudi govori mandarinski. 


Kurs kineskog jezika nivo A1 / 4-6 modula

Vrsta kursa

Trajanje modula

Cijena (kalkulacija 6-8 pol.)

Opšti

20 časova (4 sedmice)

198KM+PDV

Individualni

Min. Blok od 20 časova

35KM+PDV po času od 45'

Za manje grupe cijena se preračunava na slijedeći način:

6x 195KM+PDV/broj polaznika od 3-5

Za 1-2 polaznika cijena se računa kao kod individualnog programa i to 35KM x Br.časova (min 20)/2-3 polaznika dijele cijenu časa.


Rad u grupi

Opći kurs kineskog jezika 

NIVO A1-A2

Podrazumjeva 4-8 polaznika i traje 3-5 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 16 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima.


Individualni rad

Opći kurs kinekog jezika

NIVOI A1-A2

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.

Naslov

Slika

Naslov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
0 0