Branilaca Sarajeva 39, I sprat (preko puta BKC-a)
Language you need to know! ... Business skills you want to know!!
Ikona

Telefon

+387 33 202 976

Ikona

Viber

062910408

Ikona

Email

info@interlingua.edu.ba

A1-C1

ENGLESKI JEZIK NIVOI A1-A2

Slika

Engleski jezik A1 Pripremni
(A1.1 Starter/A1.2 Beginner)

Unaprijedite Vaš vokabular za oko 400 riječi! Učite engleski za početnike!
Učite engleski jezik uz izvornog ili domaćeg iskusnog učitelja engleskog jezika - Učite englesku početnu gramatiku, vokabular i razgovor! Učite engleski A1 nivo od početka sa iskusnim učiteljom engleskog jezika! 

Kurs A1 je odličan uvod u engleski jezik za početnike ili za studente sa vrlo ograničenim znanjem engleskog jezika. Ovo je osnovna polazna tačka za sve koji su zainteresovani za progres ka IELTS-u ili se pripremaju za Cambridge English ispite kao što je KET-A2. Naši mentori su veoma iskusni, sa dugogodišnjim radom sa mlađom i odraslom populacijom polaznika. Neki od naših najiskusnijih nastavnika engleskog jezika su kreirali lekcije za ovaj kurs samo za vas. Ovaj nivo engleskog jezika bio bi prikladan za vrlo jednostavne razgovore kao što su oni koji će vjerovatno biti kad ste na odmoru ili kada putujete u zemlje engleskog govornog područja. kao i za upoznavanje ljudi koji dolaze iz zemalja engleskog govornog područja. Nivo A1  Engleski nije pogodan za rad u zemljama engleskog govornog područja ili za školu ili koledž. Isti nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza.

 

Slika

Engleski jezik A2 Osnovni 
(A2.1 Elementary/A2.2 Pre-Intermediate)

Izučavajte najvažnije gramatičke oblasti na engleskom jeziku i povećajte svoj vokabular na oko 1000 riječi, fraza i pojmova. Učite engleski jezik uz izvornog ili domaćeg iskusnog učitelja engleskog jezika - Učite englesku početnu gramatiku i vokabular te vještine čitanja, pisanja, slušanja i razgovora! 

Ovaj A2 kurs je savršen izbor ako učite engleski za školu ili univerzitet, ako učite engleski za posao, za putovanje ili jednostavno zato što želite da naučite engleski. Takođe bi bio veoma dobar za ljude koji planiraju putovati u Veliku Britaniju, USA ili neku drugu zemlju engleskog govornog područja. Naš nastavnik, na ovom kursu A2, je veoma iskusan nastavnik engleskog jezika i kreirao je svaku lekciju imajući na umu prethodna iskustva u radu sa našim učenicima. Provela je dosta vremena učeći polaznike engleskom jeziku, iz raznih zemalja, i ona donosi sve ove vještine usavršavajući govorne kompetencije naših polaznika kako bi imali što veći benefit od ovog kursa. Kurs A2 sastoji se od 24 visokokvalitetnih lekcija koje prate osim knjige i vježbanke i audio odn. video pomagala.

 

DINAMIKA

Dinamika

Dinamikom od 4-5x sedmično po 2-3 časa dnevno, intenzivni kurs traje 4 sedmice, prosječno 10 časova sedmično, a dinamikom 2-3x sedmično po 2-3 časa, polu-intenzivni kurs traje 8 sedmica, u prosjeku po 5 časova sedmično.

 

BROJ MODULA A1-A2

Broj modula A1

Slika

Ovaj program, Engleski A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90'). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Pripremni kurs Engleskog jezika A1
A1.1

  1. Level - Starter       A1.1,     2 x 20 časova=40 časova
A1.2
  1. Level - Beginner    A1.2,     2 x 20 časova=40 časova
IELTS LEVEL: 1.0, 2.0, Cambridge ESOL: KET

Broj modula A2

Slika

Ovaj program, Engleski A2 sadrži, ukupno 2 nivoa, A2.1 Elementary/ A2.2 Pre-Intermediate tj. 4 pod nivoa i to: Elementary A2.1.1. i Post Elementary A2.1.2, te Pre-Intermediate A2.2.1  i Low-Intermediate A2.2.2,  svaki po 40 časova  od po 45'. Nivo sadrži ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90'). Trajanje 2, 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 2 ili 4 sedmice.

Moduli: Osnovni kurs Engleskog jezika A2
A2.1

  1. Level - Elementary A2.1.1, 2. Level - Post Elementary A2.1.2, svaki po 2 x 20 časova=40 časova
A2.2
  1. Level - Pre-Intermediate A2.2.1, 2. Level - Low-Intermediate A2.2.2, svaki po 2 x 20 časova=40 časova

IELTS LEVEL: 3.0, 3.5,  Cambridge ESOL: KET

SADRŽAJ NIVOA A1-A2

SADRŽAJ NIVOA A1

SADRŽAJ NIVOA A2

CIJENE A1-A2

Cijene A1

Slika

Pripremni - Engleski jezik A1

Grupe: Cijena po nivou od 40 časova(45') : BAM=198,00+PDV/pol.
Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi. Individualni  program: cijena po času od 45', po dogovoru.
Paket od min  15 časova! Više časova manja cijena.

 

Cijene A2

Slika

Osnovni - Engleski jezik A2
Grupe: Cijena po nivou od 40 časova(45') : BAM=198,00+PDV/pol. Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi. Individualni  program: cijena po času od 45', po dogovoru. Paket od min  15 časova. Više časova manja cijena.

 

 

CEFR

Slika

CEFR  A1 – PRIPREMNI

Pripremni stupanj namijenjen je svima koji se po prvi puta susreću s engleskim jezikom. Polaznici će na ovome stupnju naučiti osnove engleskog jezika i steći osnovne komunikacijske vještine. Moći će predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima. A1 – FINALNI TEST

 

Slika

CEFR  A2 – OSNOVNI

Nakon završetka ovoga stupnja polaznici će naučiti komunicirati na razini svakodnevnih tema, na engleskom jeziku, kako se snaći u različitim životnim situacijama, opisivati događaje iz sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, odgovarati na pitanja, potvrđivati i negirati. A2 – FINALNI TEST

ENGLESKI JEZIK NIVOI B1-B2

Engleski B1

Slika

Engleski jezik B1 Prijelazni 

(Intermediate)

Povećajte svoj vokabular na oko 2.000 riječi i razvijajte svoje govorne vještine kako biste mogli prenijeti bilo koju poruku. Poboljšajte svoj IELTS rezultat na 5.0. Pripremite se za vaš Cambridge English: Preliminary (PET). Ovaj B1 Intermediate English kurs je dizajniran da vaše znanje engleskog jezika usmjerava na sljedeću fazu s visokokvalitetnim materijalom koje prate video lekcije i još mnogo toga.

Ovaj B1 kurs je savršen ako učite engleski za školu ili univerzitet, ako učite engleski za posao, za putovanje ili jednostavno zato što želite da naučite engleski. Nastava u ovom srednjem kursu engleskog jezika pokriva vokabular vezan za godišnje odmore, praznike, ljude u vašem svakodnevnom životu, hranu, brojeve, mobilne telefone, opisivanje događaja i još mnogo toga. Kurs B1 također vas uči da razumijete gramatičke jedinice poput „Present/Past Perfekt“: Modala i Prvi i Drugog Kondicionala. Naši B1 predavači su  kreirali lekcije za ovaj kurs samo za vas. Oni će takođe voditi dodatne aktivnosti kreirane u saradnji sa ostalim našim nastavnicima. Kurs engleskog jezika B1 sastoji se od 10 visokokvalitetnih jedinica koje prate video lekcije.

 

Engleski B2

Slika

Engleski jezik B2 Samostalni 

(Upper-Intermediate/Pre-Advance)
Poboljšajte svoju tečnost kako biste mogli učinkovito komunicirati s izvornim govornicima i proširiti svoj riječnik na oko 4000 riječi.

Ovaj B2 kurs engleskog će vam pomoći da poboljšate svoj IELTS rezultat na putu ka 7.0 ili da se pripremite za vaš Cambridge English: First (FCE). Kurs B2 Upper Intermediate English je dizajniran da gradi znanje engleskog jezika koje ste već naučili i pomogne vam da pređete na sledeći nivo. Ovaj B2 kurs engleskog jezika je savršen ako učite engleski za školu ili univerzitet, ako učite engleski za posao, za putovanje ili jednostavno zato što želite da naučite engleski. Nivo B2 Engleski je pogodan za rad i studiranje u zemlji engleskog govornog područja. Na ovom nivou možete komunicirati sa drugima dovoljno da omogućite raspravu o idejama, zadacima i mišljenjima. Ljudi koji mogu da govore engleski jezik na nivou B2 možda neće imati neke od detaljnijih i manjih dijelova razgovora, posebno ako se radi o temi koja je izvan općenito uobičajenh razgovora. Oni takođe mogu propustiti neke od suptilnijih značenja u razgovoru i humoru. Naši B2 predavači su kvalifikovani nastavnici engleskog jezika i oni su kreirali lekcije za ovaj kurs samo za vas.

C1 NAPREDNI

Slika

Engleski jezik C1 Napredni 

(C1.1 Low Advanced/C1.2  Advanced)

Unaprijedite svoje znanje engleskog jezika kako biste mogli tečno komunicirati, fleksibilno i učinkovito i izgraditi vokabular od oko 8.000 riječi. Ovaj kurs će takođe pomoći da se poboljša vaš IELTS rezultat na 8.0 ili vam pomogne da se pripremite za vaš Cambridge English: Advanced (CAE)

Unaprijeditete svoje znanje engleskog jezika kako biste mogli tečno komunicirati, fleksibilno i učinkovito i izgraditi vokabular od oko 8.000 riječi. Ovaj C1 kurs će takođe pomoći da se poboljša vaš IELTS rezultat na 8.0 ili vam pomogne da se pripremite za vaš Cambridge English: Advanced (CAE). C1 Nivo Engleski omogućava ljudima da tečno govore i funkcionišu bez pomoći u akademskoj radnoj sredini u zemlji engleskog govornog područja ili sa drugim govornicima engleskog jezika. Polaznici na ovom nivou mogu razumjeti suptilno i detaljno značenje u razgovorima i tekstovima, kao i biti u stanju da se detaljno izraze prema izvornim govornicima engleskog jezika. Kurs sadrži širok spektar lekcija i tema koje pokrivaju vokabular i fraze o temama kao što su sport, novac, umjetnost i više tehničkih izraza,  lekcija o vježbanju izgovora, akcenta, zavisnih tvrdnji i hipotetičkog značenja. Ovaj tečaj je savršen ako se pripremate za vas Cambridge English: Advanced (CAE), kao i za to ako učite engleski za školu ili univerzitet, ako učite engleski za posao, za putovanje ili jednostavno zato što želite da naučite engleski. Naši mentori C1 su neki od naših najiskusnijih i najiskusnijih nastavnika engleskog jezika i oni su kreirali lekcije za ovaj kurs samo za vas.

BROJ MODULA B1-B2

Broj modula B1

Broj modula B2

Slika

Ovaj program, Engleski B1 sadrži, ukupno 2 pod-nivoa od po 40 i 60 časova, Low Intermediate, B1.1. (40č) te Intermediate, B1.2(60č), oba pod-nivoa ukupno 100 časova, 50 sesija po 2 časa u bloku (90'). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Prijelazni - Engleski B1
B1.1
1. Level - Low-Intermediate B1.1,   2 x 20 less=40 lessons
B1.2
2. Level - Intermediate B1.2,           3 x 20 less=60 lessons


IELTS LEVEL: 4.0-5.5, Cambridge ESOL: B1 PET
Slika

Ovaj program, Engleski B2 sadrži, ukupno 2 nivoa, B2.1 Upper-Intermediate/B2.2 Pre-Advance i 4 pod nivoa i to: Upper-Intermediate B2.1.1  i Upper-Intermediate  B2.1.2, te Pre-Advance B2.2.1  i Pre-Advance B2.2.2,  svaki po 40-60 časova  od po 45'. Nivo sadrži ukupno 2x po 100 časova, 50 sesija po 2 časa u bloku (90'). Trajanje 6 ili 12 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 12 sedmica/ intenzivni 6 sedmica
Samostalni - Engleski jezik B2
B2.1

  1. Level:Up-Intermediate B2.1.1, L2. Up-Intermediate B2.1.2, 2x20č. i 3 x 20č.=60č. 
B2.2
  1. Level - Pre-Advance B2.2.1, 2. Level - Pre-Advance B2.2.2, 2x20č. i 3 x 20č.=60č.

IELTS LEVEL: 5.5 - 6.5,  Cambridge ESOL: FCE

Slika

Ovaj program, Engleski C1 sadrži, ukupno 2 nivoa, C1.1 Lower Advanced i C1.2 Advanced i po 4 pod nivoa i to: Lower Advance C1.1.1  i Lower Advanced C1.1.2, te Advanced C1.2.1  i Advanced C1.2.2,  svaki po 48-72 časova  od po 45'. Nivo C1 sadrži ukupno 240 časova (2x po 120 časova), 60 sesija po 2 časa u bloku (90'). Trajanje 6 ili 12 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 12 sedmica/ intenzivni 6 sedmica.


Moduli: Osnovni kurs Engleskog jezika C1


C1.1

  1. Level - C1.1.1  Lower Advanced ,                  2 x 24 less=48 lessons (uplaćuje se i pohađa 60č)
  2. Level - C1.1.2  Lower Advanced,                   3 x 24 less=72 lessons (uplaćuje se i pohađa 60č)
C1.2
  1. Level - Advanced C1.2.1,                               2 x 24 less=48 lessons (uplaćuje se i pohađa 60č)
  2. Level - Advanced C.2.2,                                 3 x 24 less=72 lessons (uplaćuje se i pohađa 60č)


IELTS LEVEL: 7.0 - 7.5,  Cambridge ESOL: CAE

SADRŽAJ NIVOA B1-B2

SADRŽAJ NIVOA B1

SADRŽAJ NIVOA B2

CIJENE B1-B2

Cijene B1

Cijene B2

Slika

Prijelazni - Engleski jezik B1

Grupe: Cijena po nivou od 40 časova(45') : BAM=198,00/pol. Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi.

Cijena nivoa B1.2 od 60 časova(45') : BAM=297,00+PDV. Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi.

Slika

Samostalni - Engleski jezik B2

Grupe: Cijena po nivou od 40 časova (45') : BAM=198,00+PDV/pol. Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi.

Cijena nivoa B1.2 od 60 časova (45'):BAM=297,00. Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi.

Slika

Cijene: Samostalni kurs Engleskog jezika C1

Cijena po nivou od 60 časova(45') : BAM=297,00+PDV. Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi.

Individualni  program: cijena po času od 45', po dogovoru. Paket! od min  15 časova. Više časova manja cijena.

CEFR

Slika

CEFR: B1 – PRIJELAZNI

Nakon završetka ovoga stupnja polaznici će moći pismeno i usmeno izraziti svoje mišljenje o raznim životnim situacijama, svakodnevnim problemima i temama koje su im zanimljive. Moći će jasno razumjeti poentu standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susreću na poslu, i dr. životnim situacijama. B1 – FINALNI TEST

 

Slika

CEFR: B2 – SAMOSTALNI

Nakon završetka ovoga stupnja polaznik će moći razumjeti glavnu misao složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Moći će komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno. B2 – FINALNI TEST

Slika

CEFR

C1 – NAPREDNI

Nakon završetka ovoga stupnja polaznik će moći razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Moći će fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. C1 - FINALNI TEST

CERTIFIKATI I ISPITI

Slika

Certifikati, ispiti i provjera znanja!

Na kraju svakog programa, Engleski A1, A2, B1, B2, polaže se završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u dva pod nivoa težine i nudi po oko najmanje 800 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.
Certifikat nakon nekog od nivoa vrijedi max 2 godine ukoliko se maksimalno ne koristi strani jezik.  Provjera znanja se može izvršiti i bez pohađanja kurseva ukoliko kandidati posjeduju znanje nekog od nivoa stranog jezika.
Provjera znanja košta 150KM+PDV, a svaka druga "refresh" provjera nakon 2 godine 50KM+PDV, kojom se osvježava znanje i datum certifikacije. 

 

Tabela i opis nivoa

OPĆI PODACI


Grupe
od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica.

TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Predavači: Diplomirani profesori njemačkog, certificirani za oblasti jezičkih vještina.

Uslov: Nema


Upis i start do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h!

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


UPIS

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba  od 10h-16h

0 0