Branilaca Sarajeva 39, I sprat (preko puta BKC-a)
Language you need to know! ... Business skills you want to know!!
Ikona

Telefon

+387 33 202 976

Ikona

Viber

062910408

Ikona

Email

info@interlingua.edu.ba

Poslovni(BE) i Stručni engleski (ESP), te iz dr. zanimanja (VET)

BE Business English

Engleski za Posao, Radno mjesto i okruženje

Slika

Engleski za Posao, Radno mjesto i okruženje

Dobili ste posao ili tek aplicirate za isti? Potrebno Vam je znanje poslovnog engleskog jezika? Često imate strane klijente? Želite da naučiti osnovnu komunikaciju i poslovnu korespondenciju na engleskom jeziku, kako voditi prodajni razgovor, učestvovati na sastancima, pregovarati i prezentirati proizvode i usluge,  i sl. Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!

Kurs engleskog za posao, radno okruženje, je novi obrazovni resurs za profesionalce u o lasti poslovne komunikacije, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi temama koje uključuju upoznavanje, informacije o platama, poslovanje sa različitim kulturama, standarde kvaliteta i poslovnu strategiju, uključujući i poslovne vještine i korespondenciju, te uobičajene male razgovore tkzv small talk. 


CIJENA 


Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.
Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!

ESP English for Special Purpose

Engleski za Bankarstvo i Finansije

Slika

Engleski za Bankarstvo i Finansije

Službenik ste banke? Imate često strane klijente? Želite naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku, kako razgovarati o bankovnim računima, karijeri, online bankarstvu, vrstama banaka, o regulativi ili dr. uobičajenim temama iz bankarskog okruženja? Objasniti problem, voditi neformalne razgovore!? Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!

Kurs engleskog za bankare je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti bankarstva, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju na engleskom u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi temama koje uključuju bankovne račune, karijere, online bankarstvo, vrste banaka i regulativu, uobičajene male razgovore tkzv small talk, uključujući rješavanje problema vezanih za bankarsko poslovanje.

CIJENA 

Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.

Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!

Engleski za Pravnike, Sudije i Tužioce

Slika

Engleski za Pravnike, Sudije i Tužioce

Pravnik ste, student prava! ? Uposlenik ste u međunarodnoj pravnoj agenciji, pravnoj službi neke institucije ili ste sudija? Često ste u kontaktu sa strancima? Želite naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku iz oblasti pravosuđa i zakonodavstva, osnovne pravne koncepte, sudske postupke, dokaze i međunarodno pravo. Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!

Kurs engleskog za pravnike je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti pravosuđa, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi pitanjima koja obuhvataju teme iz oblasti prava i zakonodavstva, osnovne pravne koncepte, sudske postupke, zakonsko obračunavanje, dokaze i međunarodno pravo., te uobičajene male razgovore tzv. small talk, rješavanje problema iz struke.

CIJENA 

Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.
Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!

Engleski za Informatičare

Slika

Engleski za Informatičare

Želite postati informatičar, softveraš, programer, znanje stranog jezika je neophodno. Samo za Vas organiziramo ove stručne kurseve tematike prilagođene Vašim zahtjevima. Koristite engleski jezik iz oblasti informatike, uspješno obavljajte kompleksne poslove, komunicirajte sa stranim partnerima!!


Kurs Engleskog za Informatičare namijenjen je svim onima koji rade u informatici, koji su informatičari i softveraši, imaju opće znanje, a žele produbiti svoje poznavanje engleskog jezika. Kurs je prilagođen polaznicima koji već rade u preuzećima te komuniciraju pismeno i usmeno na engleskom jeziku te bi željeli proširiti svoja znanja u smislu teorije i prakse. Učinkovita komunikacija na engleskom jeziku nužna je za poslovni uspjeh ukoliko se komunikacija odvija na engleskom. Ovaj kurs obuhvata osnove engleskog jezika u informatici, te će dati polaznicima veće pouzdanje pri komunikaciji s poduzećima i kupcima. Osim teorijskog dijela, polaznici će imati priliku analizirati i sudjelovati u jednom poslovnom slučaju (tzv. „case study workshops“). Ove radionice poslovnog slučaja su praktični dio nastave gdje će polaznici u skupinama imati priliku pripremiti i obraditi jedan poslovni slučaj iz struke, a na engleskom jeziku, te nakon toga, sami prezentirati svoja rješenja. Naglasak je na govornoj komunikaciji na engleskom jeziku

CIJENA 


Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.
Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!

Engleski za Arhitekte, Građevince i sl.

Slika

Engleski za Arhitekte, Građevince i sl.

Arhitekta ste? Studirate arhitekturu? Često sarađujete sa stranim investitorima? Radite na međunarodnim projektima? Želite naučiti osnovnu komunikaciju iz struke na engleskom jeziku, kako razgovarati o dijelovima zgrada, opisivati oblike i strukture, perspektive, osnovne matematičke pojmove, objasniti vrste materijala i njihove osobine, dizajn, konstrukcije, i sl!? Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!

Kurs engleskog za arhitekte je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti arhitekture, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi temama uključujući oblike, materijale, modeliranje, prošlosti i moderne stilove, perspektive, konstrukcije, mjerenja, historiji arhitektue, uobičajene male razgovore tkzv small talk, te rješavanje problema vezanih za oblast arhitekture.

CIJENA 

Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.
Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!

Engleski za Medicinare

Slika

Engleski za Medicinare

Medicinar ste, doktor ili ljekar, radite u ordinaciji ili na klinici? Često poslujete sa strancima? Želite komunicirati na engleskom jeziku, kako razgovarati o dijagnozi, istoriji bolesti, dijelovim tijela, njezi pacijenata i sl. problemima, liječenju, cijeni usluge, objasniti terapiju? Kako voditi neformalne razgovore! Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!


Kurs engleskog za medicinare
je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti medicine i medicinske njege, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumijevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs tematski obrađuje: Medicinske teme se odnose na zaposlene u bolnicama, delove tijela, njegu pacijenta, obične bolesti i mogućnosti uspješne karijere. Osim teorijskog dijela, polaznici će imati priliku analizirati i sudjelovati u jednom nekom od slučajeva iz medicinske struke (tzv. „case study workshops“). Ove radionice slučajeva iz struke su praktični dio nastave gdje će polaznici u skupinama imati priliku pripremiti i obraditi jedan stručnu temu, a na engleskom jeziku, te nakon toga, sami prezentirati svoja rješenja. Ovdje će naglasak svakako biti na govornoj komunikaciji na engleskom jeziku.

CIJENA 


Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.
Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!

Engleski za sportiste i sportske radnike

Slika

Engleski za sportiste i sportske radnike

Sportista ste, radite u sportskim savezima ili ste sportski sudija, komentator? Želite raditi međunarodne sportske prenose događaja? Potrebno Vam je znanje engleskog, stručan, vokabular iz oblasti sporta? Želite komunicirati na engleskom jeziku, razgovarati o sportskim događajima, prenosu sportskih takmičenja, prodaji karata, sigurnosti, prvoj pomoći? Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!

Kurs engleskog za sport i sportske događaje je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti sporta, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ova 3 kursa tematski obrađuju:

SVJETSKO PRVENSTVO prvenstvo se bavi temama uključujući dijelove stadiona, prodaju na malo, sigurnost, prvu pomoć i opisivanje turnira.

SPORTSKI DOGAĐAJI širom svijeta obrađuju teme poput sportskih događaja, sigurnosti, prve pomoći, koncesije.

SPORTOVI obrađuju teme uključujući polje igre, pravila igre, opremu, igrače i lige za najpopularnije sportove u svijetu.

CIJENA 

Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.
Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!

 

 

Engleski za Stomatologe

Slika

Engleski za Stomatologe

Stomatolog ste, radite u ordinaciji? Često poslujete sa strancim? Želite naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku, kako razgovarati o oralnom zdravlju, problemim, liječenju, stomatološkom priboru i instrumentima, oboljenjima, higijeni zuba, cijeni usluge, objasniti terapiju? Kako voditi neformalne razgovore! Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!

Kurs engleskog za zubare je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti stomatologije i dentalne higijene, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje.

Ova 2 kursa tematski obrađuju:

Dentalna Higijena se bavi temama uključujući instrumente, oralno zdravlje, zubna čišćenja, anksioznost pacijenta i parodontalna oboljenja.

Stomatologija se bavi temama uključujući zube, poremećaje gume, čišćenje, ekstrakciju zuba i higijenu uključujući uobičajene male razgovore tkzv small talk, te rješavanje problema vezanih za ovu oblast.

CIJENA 

Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.
Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje! 

VEC Vocational English Courses

0 0