Branilaca Sarajeva 39, I sprat (preko puta BKC-a)
Language you need to know! ... Business skills you want to know!!
Ikona

Telefon

+387 33 202 976

Ikona

Viber

062910408

Ikona

Email

info@interlingua.edu.ba

Kurs Njemačkog A1-C1

KURSEVI STRANIH JEZIKA

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 

Kurs Engleskog A1-C1

KURSEVI STRANIH JEZIKA

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 

Kurs Slovenačkog A1

KURSEVI STRANIH JEZIKA

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2

Kurs Talijanskog A1

KURSEVI STRANIH JEZIKA

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2

Kurs Arapskog A1

PRIPREMNI A1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 

Kurs Turskog A1

PRIPREMNI A1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 

Kurs Ruskog A1

PRIPREMNI A1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 

Kurs Kineskog A1

PRIPREMNI A1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 

Kurs Francuskog A1

KURSEVI STRANIH JEZIKA

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2

Kurs Holandskog A1

KURSEVI STRANIH JEZIKA

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2

Kurs Portugalskog A1

KURSEVI STRANIH JEZIKA

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2

Kurs Španskog A1

KURSEVI STRANIH JEZIKA

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2
0 0