Branilaca Sarajeva 39, I sprat (preko puta BKC-a)
Language you need to know! ... Business skills you want to know!!
Ikona

Telefon

+387 33 202 976

Ikona

Viber

062910408

Ikona

Email

info@interlingua.edu.ba

A1-B2

NJEMAČKI JEZIK NIVOI A1-A2

Njemački A1 Pripremni

Njemački A2 Osnovni

Slika

Njemački jezik A1 Pripremni

Unaprijedite Vaš vokabular za oko 400 riječi! Učite njemački za početnike!
Učite njemački jezik uz izvornog i iskusnog učitelja njemačkog jezika - Učite njemačku gramatiku, vokabular i razgovor! Učite njemački A1 nivo od nule od iskusnog učitelja njemačkog jezika!

Zahtjevi: Budući da je ovo kurs apsolutnog početnika, ne morate znati ni jednu njemačku riječ da biste prisustvovali ovom kursu. Opis: Kurs će početi predstavljanjem njemačke abecede i radimo naš put do učenja njemačke gramatike, rječnika i razgovora. Pored 15 gramatičkih jedinica, ovaj kurs može uključivati i animirane audio i video klipove koji će vam olakšati učenje osnovnih njemačkih razgovora, savladavanje vještina čitanja i slušanja, kao i vokabulara. To je interaktivni kurs s mnogo raznolikih informacija sa vrlo iskusnim i motiviranim predavačima koji će vas voditi kroz cijeli kurs. Ovaj kurs vas takođe priprema za govorni i pisani dio ispita tj. certifikacije A1 njemačkog jezika.

Slika

Njemački jezik A2 Osnovni

Izgradite vlastiti vokabular za oko 800 riječi! Učite njemački za naprednije početnike! Učite njemački jezik iz izvornog i iskusnog učitelja njemačkog jezika - Unaprijedite njemačku gramatiku, vokabular i razgovor! Učite njemački A2 nivo kako bi se uspješno pripremili za Goethe Certifikat Z, nivo A2! 

Zahtjevi: Trebali ste završiti nivo A1 već prije početka ovog kursa/tečaja. Pored 15 gramatičkih jedinica, ovaj kurs može uključivati i animirane audio i video klipove koji će vam olakšati učenje osnovnih njemačkih razgovora, savladavanje vještina čitanja i slušanja, kao i vokabulara. To je interaktivni kurs s mnogo raznolikih informacija sa vrlo iskusnim i motiviranim predavačima koji će vas voditi kroz cijeli kurs. Ovaj kurs vas takođe priprema za govorni i pisani dio ispita tj. certifikacije A2 njemačkog jezika. Za koga je ovaj kurs: Ovaj kurs je savršen za sve učenike njemačkog jezika koji su već počeli učiti njemački jezik i koji imaju osnovno znanje tog jezika. 

 

CIJENE A1-A2

Cijene A1

Cijene A2

Slika

Pripremni kurs Njemačkog  jezika A1

Grupe: Cijena po nivou od 40 časova(45') : BAM=198,00+PDV/pol. Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi.

Individualni  program: cijena po času od 45', po dogovoru. Paket od min  20 časova! Više časova manja cijena.

 

Slika

Osnovni kurs Njemačkog  jezika A2

Grupe: Cijena po nivou od 40 časova(45') : BAM 198KM+PDV/pol. Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi.

Individualni  program: cijena po času od 45', po dogovoru. Paket od min  20 časova! Više časova manja cijena.

 

DINAMIKA

Dinamika

Dinamikom od 4-5x sedmično po 2-3 časa dnevno, intenzivni kurs traje 4 sedmice, prosječno 10 časova sedmično, a dinamikom 2-3x sedmično po 2-3 časa, polu-intenzivni kurs traje 8 sedmica, u prosjeku po 5 časova sedmično.

BROJ MODULA A1-A2

Broj modula A1

Broj modula A2

Slika

Ovaj program, Njemački A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, Schritte A1.1. i  Schritte A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90'). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

  1. Schritte  1   A1.1,      2 x 20 časova=40 časova
  2. Schritte  2   A1.2,      2 x 20 časova=40 časova


ZERTIFIKAT A1 - START DEUTSCH  

Slika

Ovaj program, Njemački A2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, Schritte A2.1. i  Schritte A2.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90'). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

  1. Schritte 3   A2.1,    2 x 20 časova=40 časova
  2. Schritte 4   A2.2,    2 x 20 časova=40 časova


ZERTIFIKAT A2   

SADRŽAJ NIVOA A1-A2

SADRŽAJ NIVOA A1

SADRŽAJ NIVOA A2

CEFR A1-A2

Slika

CEFR  A1 – PRIPREMNI

Pripremni stupanj namijenjen je svima koji se po prvi puta susreću s njemačkim jezikom. Polaznici će na ovome stupnju naučiti osnove njemačkog jezika i steći osnovne komunikacijske vještine, predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima. A1 – FINALNI TEST

 

Slika

CEFR  A2 – OSNOVNI

Nakon završetka ovoga stupnja polaznici će naučiti komunicirati na razini svakodnevnih tema, kako se snaći u različitim životnim situacijama, opisivati događaje iz sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, odgovarati na pitanja, potvrđivati i negirati. A2 – FINALNI TEST

NJEMAČKI JEZIK B1-B2

Njemački B1

Njemački B2

Slika

Njemački jezik B1 Prijelazni

Upravljajte svakodnevnim situacijama kada putujete u Njemačku, izrazite se jednostavno i koherentno kada govorite o poznatim temama i oblastima od ličnog/osobnog interesa.
Učite njemački B1 nivo od iskusnog predavača njemačkog!

Ovaj kurs zadovoljava nivo B1, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Nakon završetka ovog kursa možete se lako nositi s većinom situacija s kojima se susrećete. Možete govoriti o svojim iskustvima i jasno iznijeti svoje gledište. Pripremite se za uspješno polaganje Goethe certifikata B1. Za vizu, posao ili studij! Zahtjevi: Trebalo je da prođete nivo A1 i A2 da biste učestvovali na ovom kursu. Za koga je ovaj kurs: Ovaj kurs je namijenjen svima onima koji žele da unaprijede svoje vještine na njemačkom jeziku djelomično samostalni u govoru, te imati više samopouzdanja. Ovdje ćete naučiti svu gramatiku potrebnu za nivo B1. 

Slika

Njemački jezik B2 Samostalni

Znanje njemačkog na B2 nivou Vam omogućava: upis i studij na Visoko školskim ustanovama njemačkog govornog područja apliciranje za posao - dokaz naprednog znanja njemačkog jezika
pripremu za polaganje priznatih certifikata kod međunarodnih institucija. 

Ovaj kurs zadovoljava nivo B2, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Nakon završetka ovog kursa možete se lako nositi s većinom situacija s kojima se susrećete. Možete govoriti o svojim iskustvima i jasno iznijeti svoje gledište. Pripremite se za uspješno polaganje Goethe certifikata B1. Za vizu, posao ili studij! Zahtjevi: Trebalo je da prođete nivo B1.1 i B1.2 da biste učestvovali na ovom kursu. Za koga je ovaj kurs: Ovaj kurs je namijenjen svima onima koji žele da unaprijede svoje vještine na njemačkom jeziku steknu samopouzdanje, samostalnst u govoru. Ovdje ćete naučiti svu gramatiku potrebnu za nivo B2. 

CIJENE B1-B2

Cijene B1

Slika

Prijelazni - Njemački  jezik B1

Grupe: Cijena po nivou od 40 časova(45') : BAM=198,00+PDV/po polazniku, a cijena za nivo od 60 časova iznosi 297KM+PDV/polaznik. Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi. Za manje grupe od 4 ili 5 polaznika cijena se preračunava. (198KM x 6 polaznika / X polaznika).

Poluindividualni i individualni programi se plaćaju po času po polazniku.

Individualni  program: cijena po času od 45', po dogovoru. Paket! od min  20 časova. Više časova manja cijena. Cijena od 25-35KM ovosno o dinamici, dana u sedmici i broju časova. Poluindividualni program cijena po času 20KM po polazniku a za 2 polaznika u grupici, te 15KM po polazniku za 3 polaznika u grupici.

Cijene B2

Slika

Samostalni - Njemački jezik B2

Grupe: Cijena po nivou od 40 časova(45') : BAM=198,00+PDV, a cijena za nivo od 60 časova iznosi 297KM+PDV. Kalkulacija za minimum 6 polaznika u grupi. Za manje grupe od 4 ili 5 polaznika, cijena se preračunava. (198KM x 6 polaznika / X polaznika.)

Polu-individualni Individualni  programi se plaćaju po času po polazniku.
Individualni program: cijena po času od 45', Paket od min  20 časova. Više časova manja cijena. Cijena od 25-35KM, ovisino o dinamici kursa, količini časova i o danima u sedmici, vikend i sl. Poluindividualni program, cijena po času po polazniku iznosi 20KM a za 2 polaznika u grupici, a 15KM za 3 polaznika u grupici. 

BROJ MODULA B1-B2

Broj modula B1

Broj modula B2

Slika

Ovaj program, Njemački B1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa, jedan od 40 i drugi od 60 časova, Schritte B1.1. i  Schritte B1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2-3 modula, ukupno 100 časova, 50 sesija po 2 časa u bloku(90'). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sed.

SCHRITTE

  1. Schritte  5   B1.1,    2 x 20 časova=40 časova
  2. Schritte  6   B1.2,    3 x 20 časova=60 časova

ZERTIFIKAT B1   

Slika

Ovaj program, Njemački B2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa, B2.1  i B2.2, svaki po 100 časova(40+60), tj modula B2.1.1, B2.1.2, B2.2.1, B2.2. svaki od po 40-60 časova. Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

ASPEKTE B2.1

  1. Aspekte B2.1.1. 2 x 20 časova=40 časova; 2. Aspekte B2.1.2. 3 x 20 časova=60 časova. ZERTIFIKAT B2.1   

ASPEKTE B2.2
  1. Aspekte B2.1.1. 2 x 20 časova=40 časova; 4. Aspekte B2.1.2. 3 x 20 časova=60 časova. ZERTIFIKAT B2.2   

 

SADRŽAJ NIVOA B1-B2

SADRŽAJ NIVOA B1

SADRŽAJ NIVOA B2

CEFR B1-B2

Slika

CEFR: B1 – PRIJELAZNI

Nakon završetka ovoga stupnja polaznici će moći pismeno i usmeno izraziti svoje mišljenje o raznim životnim svakodnevnim situacijama, problemima i raznim temama. Moći će razumjeti jasno standardnI razgovor na poznate teme s kojima se redovno susreću na poslu, unutar slobodnog vremena i sl. B1 – FINALNI TEST.

Slika

CEFR: B2 – SAMOSTALNI

Nakon završetka ovoga stupnja polaznik će moći razumjeti glavnu misao složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Moći će komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno u raznim situacijama. B2 – FINALNI TEST

CERTIFIKATI I ISPITI

Slika

Certifikati, ispiti i provjera znanja!

Na kraju svakog programa, Njemački A1, A2, B1, B2, polaže se završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u dva pod nivoa težine i nudi po oko najmanje 800 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.
Certifikat nakon nekog od nivoa vrijedi max 2 godine ukoliko se maksimalno ne koristi strani jezik.  Provjera znanja se može izvršiti i bez pohađanja kurseva ukoliko kandidati posjeduju znanje nekog od nivoa stranog jezika.
Provjera znanja košta 150KM+PDV, a svaka druga "refresh" provjera nakon 2 godine 50KM+PDV, kojom se osvježava znanje i datum certifikacije. 

 

Tabela i opis nivoa

OPĆI PODACI


Grupe
od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica.

TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Predavači: Diplomirani profesori njemačkog, certificirani za oblasti jezičkih vještina.

Uslov: Nema


Upis i start do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h!

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


UPIS

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba  od 10h-16h

0 0