Branilaca Sarajeva 39, I sprat (preko puta BKC-a)
Language you need to know! ... Business skills you want to know!!
Ikona

Telefon

+387 33 202 976

Ikona

Viber

062910408

Ikona

Email

info@interlingua.edu.ba

Poslovna informatika

Windows 10

MS Windows

Slika

MS Windows

Početak nastave: Na upit!

OS Windows 10 trenutno je najnovija inačica MS OS za računala, ali i mobilne i ostale podržane uređaje. Windows 10 je proširenje i nadogradnja sistema Win 8. Usredotočuje se na jednostavan prelazak na bilo koji način unosa ili uređaj. Kako bi poboljšao iskustvo za korisnike tastatura i miševa, Windows 10 je dodao novu inačicu menija/izbornika Start i sistem virtualnih radnih površina i dozvoljava modernim aplikacijama da budu pokrenute na radnoj površini, kao i preko cijelog zaslona.


TRAJANJE KURSA:

1 sedmica po modulu - Ukupno 1 modul, 1 sedmica (10h po modulu)

ZA GRUPE:     1 MODUL= 4 dolazaka/dana=4x sedmično po 2h = Ukupno 8h po 60'. Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

INDIVIDUALNI PROGRAM: 1 MODUL= 3 dolaska/dana=3x po 2h sedmično= Ukupno: 6h po 60'


Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 4 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran Adobe Photoshop u traženoj verziji.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

 1. Rad u grupi: Cijena 99KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h

Grupe su male od min 4-6 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

 1. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8h 3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

Napomena: • 10% popusta za bivše polaznike • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


Ispit - Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 99KM.

Grafički dizajn

Adobe Photoshop

Photoshop

Slika

Photoshop

Početak nastave:  : Na upit!

Adobe Photoshop je program za obradu, kreiranje i prezentovanje fotografija, slikanje i dizajn. Toliko je rasprostranjen među profesionalcima da nema konkurenciju. Pošto prvenstveno služi za obradu fotografija, obuka je namenjena prvenstveno fotografima, grafičkim i web dizajnerima koji se svakodnevno sreću sa problemom obrade fotografija. A pošto predstavlja dobar izbor za slikanje, biće izuzetno koristan i slikarima i ilustratorima. Tu spadaju i oni koji se bave izradom tekstura za video igrice i arhitektonske vizualizacije.


TRAJANJE KURSA:

1 sedmica po modulu - Ukupno 1 modul, 1 sedmica (10h po modulu)

ZA GRUPE:     1 MODUL= 5 dolazaka/dana=5x sedmično po 2h = Ukupno 10h po 60'. Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

INDIVIDUALNI PROGRAM: 1 MODUL= 4 dolaska/dana  =4x po 2h sedmično = Ukupno   8h po 60'


Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran Adobe Photoshop u traženoj verziji.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

 1. Rad u grupi: Cijena 195KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h

Grupe su male od min 5-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

 1. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8h 3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

Napomena: • 10% popusta za bivše polaznike • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


Ispit - Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 175.5KM.

WORD

CorelDraw

MS Word

Slika

MS Word

Poslovna informatika - MS Word

Početak nastave: Na upit!

Microsoft Word je program za obradu riječi, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. MS Word služi za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, omogućujući primjenu različitih stilova oblikovanja. Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona... Jednostavan je za korištenje, te početnici lako mogu svladati njegove osnovne funkcije, no njegovu punu funkcionalnost mogu iskoristiti samo dobri poznavatelji. Česta mu je primjena u uredima. 


TRAJANJE KURSA:

1 sedmica po modulu - Ukupno 1 sedmica (10h po modulu)

ZA GRUPE:     1 MODUL= 5 dolazaka/dana=5x sedmično po 2h = Ukupno 10h po 60'. Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

INDIVIDUALNI PROGRAM: 1 MODUL= 4 dolaska/dana  =4x po 2h sedmično = Ukupno   8h po 60'


Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran MS Office.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

 1. Rad u grupi: Cijena 120KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h

Grupe su male od min 4-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

 1. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8h
 2. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad.

Ispit - Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 175.5KM.

CorelDraw

Slika

CorelDraw

Grafički dizajn - CorelDraw

Početak nastave: Na upit!

Kurs Corel Draw je namijenjen onim polaznicima, koji žele da nauče kako da svoje ideje pretoče brzo i efikasno u profesionalno grafičko rješenje. Tokom kursa ćete naučiti kako da dizajnirate logotipe, kataloge, vizit karte, plakate, časopise i još mnogo toga. Naučiti ćete kako da radite pripremu za štampu i prelom teksta. Također ćete znati i kako da postojeće dokumente prebacite u PDF format, odnosno da kreirate nove dokumente u PDF formatu. Neće Vam ostati nepoznate ni palete boja koje se koriste u štampi i načini usklađivanja.


TRAJANJE KURSA:

1 sedmica po modulu - Ukupno 3 modula, 3sedmice (10h po modulu)

ZA GRUPE:     1 MODUL= 5 dolazaka/dana=5x sedmično po 2h = Ukupno 10h po 60'. Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

INDIVIDUALNI PROGRAM: 1 MODUL= 4 dolaska/dana  =4x po 2h sedmično = Ukupno   8h po 60'


Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran CorelDraw u traženoj verziji.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

 1. Rad u grupi: Cijena 195KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h

Grupe su male od min 5-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

 1. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8h
 2. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

Ispit - Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 175.5KM.

EXCEL

InDesign

MS Excel

Slika

MS Excel

Poslovna informatika - MS Excel
Početak nastave: Na upit!

Microsoft Excel je za program za tablično računanje, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. Microsoft Excel uglavnom služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka. Na temelju unesenih podataka, lako iz tablica može stvarati grafikone.Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona. Česta mu je primjena u uredima, gdje služi za izradu troškovnika, obračuna i sl. MS excel se sastoji od redaka i stupaca... 


TRAJANJE KURSA:
1 sedmica po modulu - Ukupno 1 sedmica (10h po modulu)

ZA GRUPE:     1 MODUL= 5 dolazaka/dana=5x sedmično po 2h = Ukupno 10h po 60'. Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

INDIVIDUALNI PROGRAM: 1 MODUL= 4 dolaska/dana  =4x po 2h sedmično = Ukupno   8h po 60'


Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran MS Office.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

 1. Rad u grupi: Cijena 135KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h

Grupe su male od min 4-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

 1. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8h
 2. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

Ispit - Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 175.5KM.

InDesign

Slika

InDesign

Grafički dizajn: InDesign
Početak nastave
: Na upit!

Adobe InDesign je program za dizajn i izradu knjiga, novina, magazina, kataloga i ostalih višestraničnih publikacija. Predstavlja dopunu Illustratoru i Photoshopu tako da ova tri programa obuhvataju sve bitne grane grafičkog dizajna. Obuka će koristiti grafičkim dizajnerima i operaterima grafičke pripreme. Po završetku ove obuke polaznici će biti osposobljeni da izrade kompletan korporativni identitet firme (logotip, memorandum, promotivni flajer, plakat, reklamu za časopis, bilbord, uzorak kataloga, knjigu, časopis). Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru, odn. OS Windows.


TRAJANJE KURSA:

1 sedmica po modulu - Ukupno 2 modula, 2 sedmice (10h po modulu)

ZA GRUPE:     1 MODUL= 5 dolazaka/dana=5x sedmično po 2h = Ukupno 10h po 60'. Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

INDIVIDUALNI PROGRAM: 1 MODUL= 4 dolaska/dana  =4x po 2h sedmično = Ukupno   8h po 60'. 


Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs
Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran InDesign u traženoj verziji.

CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

 1. Rad u grupi: Cijena 195KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h
Grupe su male od min 5-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!
 1. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8h
 2. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

Ispit - Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 175.5KM.

PowerPoint

PowerPoint

Slika

PowerPoint

Početak nastave: Na upit!

Microsoft PowerPoint je program za izradu prezentacija, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. Microsoft PowerPoint služi za izradu multimedijalnih prezentacija, omogučujući dodavanje efekata, slika, zvukova, poveznica... rabi se kao sredstvo pomoći u predavanjima i predstavljanjima nekih problema, proizvoda, usluga...Osnovni formati koje Microsoft Power Point rabi za spremanje svojih dokumenata su PowerPointova prezentacija (PPT), ekstenzija .ppti PowerPointova projekcija (PPS), ekstenzija .pps. Microsoft Powerpoint može dokumente spremati i u XML formatu, kao PowerPointov predložak (POT) i drugima. 


TRAJANJE KURSA: 1 Modul, 1 sedmica

ZA GRUPE:     5 dolazaka/dana=5x2h=10h po 60'.

INDIVIDUALI PROGRAM: 4 dolaska/dana=4x2h=8h po 60'

*NOTE: Grupna obuka traje 8 punih sati i organizovana je tako da dolazite 5 dana po puna 2 sata dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. 


Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)


Materijali neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome su instalirani MS Office.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

 1. Rad u grupi: Cijena 120KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h

Grupe su male od min 4-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

 1. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8h
 2. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

Ispit - Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 175.5KM.

QuarkXPress

QuarkXPress

Slika

QuarkXPress

Početak nastave: Na upit!

Kurs Quark X Press  je namijenjen onim polaznicima, koji žele da nauče kako da svoje ideje pretoče brzo i efikasno u profesionalno grafičko rješenje. Tokom kursa ćete naučiti kako da dizajnirate logotipe, kataloge, vizit karte, plakate, časopise i još mnogo toga. Naučiti ćete kako da radite pripremu za štampu i prelom teksta. Također ćete znati i kako da postojeće dokumente prebacite u PDF format, odnosno da kreirate nove dokumente u PDF formatu. Neće Vam ostati nepoznate ni palete boja koje se koriste u štampi, i načini usklađivanja istih sa Vašim radovima.


TRAJANJE KURSA: 1 sedmica po modulu - Ukupno  4 modula, 4 sedmice 

ZA GRUPE:     5 dolazaka/dana=5x2h=10h po 60'.

INDIVIDUALI PROGRAM: 4 dolaska/dana=4x2h=8h po 60'

*NOTE: Grupna obuka traje 8 punih sati i organizovana je tako da dolazite 5 dana po puna 2 sata dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. 


Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran Quark X Press u traženoj verziji.


CIJENE Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

 1. Rad u grupi: Cijena 195KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h

Grupe su male od min 4-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

 1. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8h
 2. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni r

Ispit - Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 175.5KM.

Naslov

Naslov

Naslov

Slika

Naslov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Naslov

Slika

Naslov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
0 0