Branilaca Sarajeva 39, I sprat (preko puta BKC-a)
Language you need to know! ... Business skills you want to know!!
Ikona

Telefon

+387 33 202 976

Ikona

Viber

062910408

Ikona

Email

info@interlingua.edu.ba

Poslovni engleski

Engleski za Pravnike

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski Sekretarice

A2-B1, 3 Modula po 24 časa

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski Računovođe

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za Banke

A2-B2

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za Posao

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski Medicinari

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za Turizam

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski HoReCa

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za Arhitekte

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za IT

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za Avijaciju

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski Stjuardese

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski Stomatolozi

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski Vatrogasci

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za Hitnu

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski Call Center

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za Taxi

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za Sport

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za MUP

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2

Engleski za

A2-B1

Slika
Upis u toku! U našem EC In nudimo poslovne programe sukladno CEFR skali od A2-B1/2
0 0