Branilaca Sarajeva 39, I sprat (preko puta BKC-a)
Language you need to know! ... Business skills you want to know!!
Ikona

Telefon

+387 33 202 976

Ikona

Viber

062910408

Ikona

Email

info@interlingua.edu.ba

Obuke iz oblasti: Turizam i HoReCa

Poslužitelj jela i pića - Pomoćni konobar

Kurs za Konobare

Slika

Kurs za Konobare

3 modula po 30 časova, 395KM+PDV/modul, 4 - 6 polaznika u grupi

Upoznaj vještine usluživanja, komuniciranja sa gostima, zaposli se u hotelu, na kruzeru, restoranu, zaradi novac ili pokreni vlastiti biznis

Obuka za konobara – je kurs stručnog upoznavanja sa zadacima i načinom rada na poslovima konobara, sredstvima za rad i opremom sa kojom se susreće konobar, sanitarnim uslovima, vrstama objekata za rad, i sl. Osposobljavanje za konobara podrazumijeva i praktičnu obuku u ugostiteljskim objektima gdje se kandidat obučava da sa lakoćom i stilom obavlja posao konobara, da ovlada različitim tehnikama usluživanja (bečki, francuski, engleski način usluživanja), da se sa poštovanjem obraća gostu, da na najbolji način vrši usluživanje hrane i pića u specijalnim prilikama (svadba, banket, matura i sl). 
                             
                Investirajte u znanje i u Vašu profesionalnu budućnost!


Rad u grupi - Cijena za 3 modula (90 časova teorije + 360 časova prakse) = 1185KM +PDV, Min 4 polaznika max 6 polaznika.
Individualni časovi - Cijena po času 30KM+PDV. 


MODULI

Svaki od kurseva za konobare i pomoćnike kuhara sadrže po 3 modula od po 30 školskih časova. Program Ugostiteljskog posluživanja - Poslužitelj pića - Restoranski konobar sadrži 2 modula iz struke + jedan modul stranog jezika, engleski ili njemački po izboru većine u grupi te potrebama tržišta.


DINAMIKA

Intenzivni kurs 5x sedničino po 3č dnevno. Trajanje teoretskog dijela 2 sedmice. Ukupno 4 sedmice sa praksom.


Uslovi za praćenje KURSA datog sadržaja su: završena najmanje srednja škola, trogodišnji ili četverogodišnji program sa odgovarajućim radnim iskustvom. Poželjno posjedovanje znanja općeg engleskog jezika, minimum na nivou A2.1 - Elementary, a njemačkog A1. OBAVEZNO obaviti Sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu, kako bi mogli obavljati praktični dio obuke. Praksa je takođe obavezna, minimum u odnosu 1:3, dakle 1 čas teorije a 3 časa prakse, preporučuje se optimalni omjer 1:4, posebno u kuharstvu u kojem je taj odnos minimum.

Administrativno-poslovne obuke

Kurs Daktilografije

Kurs desetoprstnog kucanja

Slika

Kurs desetoprstnog kucanja

Program za administraciju : Desetoprstno kucanje

Ulažite u Vaše profesionalno znanje! Daktilograf je potreban svakoj kompaniji, jer je njegovo znanje sveobuhvatno.

Daktilograf je potreban svakoj kompaniji, jer je njegovo znanje sveobuhvatno, a brzina zapisanih informacija brza i precizna. Od kvalitetno i profesionalno obučenog radnika ovog profila očekuju se razne vještine i sposobnosti. Daktilograf mora da ima osnovno znanje rada na računaru – word, excel, internet, kako bi u svakom momentu mogao na pravi način da se informiše i zabilježi sve što je neophodno. Kurs ima za cilj da polaznici ovladaju tehnikom desetoprstnog kucanja te tehnikama poslovne komunikacije. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA / MODULIMA: Engleski za sekretarice, Sekretarsko/Tajničko poslovanje. *USLOV: Vlastiti laptop. Osnove rada na računaru MS Office i sl.

Investirajte u znanje i u Vašu profesionalnu budućnost!


OPCIJE: U našoj školi vam nudimo dvije mogućnosti pohađanja kursa daktilografije i kursa slijepog kucanja i to: Osnovni intenzivni 1-sedmični kurs fokusiran isključivo na brzo savladavanje vještina slijepog kucanja, te Više-sedmični kurs daktilografije(2-4 sedmice), osnovni intenzivni ili polu intenzivni kurs slijepog kucanja proširen sa osnovnim pravilima pismene poslovne komunikacije, te sa upoznavanjem korištenja osnovnih programa na računaru, obrade teksta, tablica itd.


Osnovni intenzivni 1-sedmični kurs daktilografije - Jednosedmični intenzivni kurs daktilografije, oblast slijepo kucanje, obuhvata ukupno 20 časova obuke u trajanju od 5 sesija po  4 skolska časa. Ovaj jednosedmični kurs fokusiran je samo na obuku za pravilno destoprstno slijepo kucanje prilagođene brzine ali se ista može proširiti sa nekim dr.modulima. Pohađa se svaki dan od ponedjeljka do petka u (po)podnevnim ili vecernjim satima. Cijena 245KM+PDV. Kalkulacija za min 5 polaznika.


Više sedmični intenzivni i polu-intenzivni kurs - Više sedmični 2- ili 3- sedmični kurs daktilografije obuhvata ukupno 30 časova u trajanju do 2, 3 ili max 4 sedmice, intenzivnom dinamikom: 5 x sedmično po 3 školska časa dnevno, 15 časova sedmično, te polu-intenzivnom dinamikom: 3x  sedmično po 3 školska časa dnevno, 9 časova sedmično, u trajanju od 3 sedmice i jedan dan. Cijena 295KM+PDV. Kalkulacija za min 5 polaznika.


INDIVIDUALNI PROGRAM - Cijena 30KM + PDV/Čas.
PROV
JERA ZNANJA: Cijena 200+PDV.

Kurs - Pomoćni kuhar

Kurs za Kuhare

Slika

Kurs za Kuhare

3 modula po 30 časova, 395KM+PDV/modul, 4 - 6 polaznika u grupi

Upoznaj vještine usluživanja gostiju, komuniciranja sa gostima, zaposli se u hotelu, na kruzeru, ekskluzivnom restoranu, zaradi novac ili pokreni vlastiti biznis

Obuka za konobara – je kurs stručnog upoznavanja sa zadacima i načinom rada na poslovima konobara, sredstvima za rad i opremom sa kojom se susreće konobar, sanitarnim uslovima, vrstama objekata za rad, i sl. Osposobljavanje za konobara podrazumijeva i praktičnu obuku u ugostiteljskim objektima gdje se kandidat obučava da sa lakoćom i stilom obavlja posao konobara, da ovlada različitim tehnikama usluživanja (bečki, francuski, engleski način usluživanja), da se sa poštovanjem obraća gostu, da na najbolji način vrši usluživanje hrane i pića, usluživanje u specijalnim prilikama (svadba, banket, matura i sl). Naši partneri su mnogi hoteli i restorani iz BiH, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Italije. U tom smislu postoji mogućnost zapošljavanja najuspješnijih kandidata, probnog rada ili sl.


Uslovi za praćenje KURSA datog sadržaja su: završena najmanje srednja škola, trogodišnji ili četverogodišnji program sa odgovarajućim radnim iskustvom. Poželjno posjedovanje znanja općeg engleskog jezika, minimum na nivou A2.1 - Elementary, a njemačkog A1. OBAVEZNO obaviti Sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu, kako bi mogli obavljati praktični dio obuke. Praksa je takođe obavezna, minimum u odnosu 1:3, dakle 1 čas teorije a 3 časa prakse, preporučuje se optimalni omjer 1:4, posebno u kuharstvu u kojem je taj odnos minimum.


CIJENA - Grupe: Cijena za 3 modula (90 časova teorije + 360 časova prakse) = 1185KM +PDV.  Individualni časovi: Cijena po času 30KM+PDV,


DINAMIKA - Intenzivni kurs 5x sedničino po 3 časa dnevno. Trajanje teoretskog dijela 2 sedmice. Ukupno 4 sedmice sa praksom.

Kurs za Recepcionera

Kurs za Recepcionera

Slika

Kurs za Recepcionera

Recepcioner predstavlja prvu osobu na koju naiđete i koja vas dočeka prilikom posjete hotela, nekog drugog ugostiteljskog objekta i kompanije.

Kurs i obuka – Recepcioner – Spada u granu ugostiteljske struke, a jedan je od zanimljivijih kurseva u kojima imate mogućnost da putem stručne obuke savladate sve što je neophodno za kvalitetnog poznavaoca ovog posla. Kurs i obuka – Recepcioner - dobra je polazna tačka za sve one koji sebe vide u ovoj profesiji, jer sa znanjem ove specifične oblasti mogu u svijetu, ali i kod nas mnogo dalje stići od onog što su mogli čak i da zamisle! Sam posao recepcionara, iako možda zvuči lagan i jednostavan, zahtjeva mnogo rada i odricanja. Osoba koja obavlja ove poslove mora prvenstveno da govori najmanje dva jezika, odnosno jedan strani, kako bi na samom prijemu posetioci imali mogućnost da objasne svoje želje i potrebe. Zatim, potrebne su i druge osobine, kao što su ljubaznost, poznavanje pravila ugostiteljskog objekta koji predstavlja, kao i davanje pravih i tačnih informacija, kako ne bi došlo do greške i nesporazuma. Recepcioner, kako mu i sam naziv profila kaže, radi na recepciji određenog ugostiteljskog objekta – motela, hotela i dr.


Na kursu za recepcionera se pripremate za obavljanje prijema i prijave gosta, prodaju i rezervaciju smeštaja, obračunavanje i naplatu usluga, kao i odjavljivanje i ispraćaj gosta. Ovaj administrativni dio posla podrazumjeva znanje rada na računaru, pa će se u, okviru naše škole za recepcionera, polaznik obučavati za korištenje hotelskog informacionog sistema i u potpunosti savladati vođenje hotelske evidencije. Nakon završene obuke za recepcionera kandidat će biti pripremljen za vođenje poslovne komunikacije sa gostima i saradnicima, koristiće stručnu terminologiju i umijeće da primjeni pravila bontona u ugostiteljskom poslovanju.


CIJENA

Cijena za 20 časova: 295KM. Cijena za 30 časova: 395KM. Cijena za 40 časova: 495KM. 


MODULI

Kurs za recepcionera sadrži  6 modula od po 20, 30 i 40 školskih časova. Program podrazumjeva i praktičan rad. Prva 2 modula sadrže po 20 časova, druga 2 po 30 časova, peti modul 40 časova, a 6 modul podrazumjeva konkretan rad u objektu.


DINAMIKA: Intenzivni kurs 5x sedničino po 3č dnevno. Polu-intenzivni 2x sedmično po 3 časa. 

Kurs za Moderne sekretarice

Kurs za upravne i poslovne sekretarice

Slika

Kurs za upravne i poslovne sekretarice

2 modula, 1M=30 časova, 4-8 polaznika, 295KM+PDV/1M

Želite kurs za Upravnog referenta/sekretara u javnim institucijama, sudovima, općinama, advokatskim kancelarijama. Ovaj kurs je dobra prilika za uspješnu karijeru u jakoj firmi ili kompaniji

Prvi utisak koji jedna firma ostavi na svoje klijente i poslovne saradnike može biti presudan za njeno uspješno poslovanje. Zato, pozicija poslovnog sekretara, kao prvog lica kompanije, iz dana u dan sve više dobiva na značaju, a nova radna mjesta otvaraju se stalno – posao poslovnog sekretara zauzima ubjedljivo 1. mjesto na listi najtraženijih poslova u oblasti administracije. Posao poslovnog sekretara je zanimljiv, izazovan i zahtjeva poznavanje posebnih metoda poslovanja. Zato ako ste ambiciozni, spremni da postanete vrijedan resurs svake firme, organizator posla i desna ruka upravljačkog kadra, svim potrebnim vještinama i praktičnim znanjima možete ovladati na obuci za poslovnog sekretara. 


USLOVUslovi za praćenje KURSA datog sadržaja su: završena srednja škola, posjedovanje znanja općeg engleskog jezika, minimum na nivou A2 - Pre Intermediate, solidno poznavanja rada na računaru, paket MS Office, ovisno o nivou, provjera znanja iz kompjuterske daktilografije, te pravopisa bosanskog jezika. 
Broj polaznika u grupi je minimum 5 do maksimum 8.


CIJENA - Za grupe : Cijena po modulu iznosi 295KM+PDV, za min 4-8 polaznika u grupi, te za 30 školskih časova od po 45' - cca 2 sedmice., intenziteto 5x sedmično po 3 časa dnevno.

Cijena (polu) individualne nastave iznosi 30KM+PDV po jednom školskom času od 45' i dijeli se međusobno sa brojem polaznika 1-3. 


DINAMIKA

Intenzivni kurs 4-5x sedmično po 3-4č dnevno. Polu Intenzivni kurs 3xsedmično po 3 časa. Trajanje modula 2-4 sedmice, ovisno o dinamici. 

Kurs za Knjigovođe

Kurs za Računovođe

Slika

Kurs za Računovođe

Osnovni kursevi knjigovodstva, računovodstva

Modul 20 časova, 6-8 polaznika, 295KM+PDV, ukupno 4 modula

“Kako ću znati šta duguje, a šta potražuje?” Šta je KIF, a šta KUF!? Obuka za posao knjigovođe

U samom vrhu zanimanja koja se traže u našoj zemlji se nalazi i posao knjigovođe, tako da je ovo odličan izbor za sve one kandidate koji su u potrazi za novim poslom. Ono što je najvažnije, po završetku početnog kursa i obuke za knjigovodstvo, polaznici će steći sva znanja koja su im potrebna da bi mogla samostalno da obavljaju posao knjigovođe, makar na osnovnom nivou, jer će se upoznati sa svim onim poslovima koje svaki knjigovođa inače obavlja.

6 razloga da se opredjelite za kurs knjigovodstva i posao knjigovođe. Knjigovođa je jedno od rijetkih zanimanja za kojim se tražnja ne smanjuje, već naprotiv raste i to uprkos ekonomskoj krizi. Već deceniju unazad, posao knjigovođe nalazi se u prvih 5 najtraženijih i najplaćenijih poslova u regionu. 2. Minimalna mjesečna suma koju možete zaraditi kreće se u rasponu od 500 do 600 eura. 3. Za posao knjigovođe nije vam potreban fakultet ili druga visoka škola. 4. Zanimanje knjigovođe ne podleže strogim zahtevima tržišta – ne morate da spadate u najproduktivnije kadrove, ne morate da govorite 5 jezika, ne morate da izgledate kao top model… 5. Knjigovođe mogu biti timski igrači, ali vrlo lako mogu i da se osamostale. 6. Za osamostaljivanje knjigovođe nisu potrebna velika fin.ulaganja.


USLOVUslovi za praćenje KURSA datog sadržaja su: završena srednja škola, posjedovanje znanja općeg engleskog jezika, minimum na nivou A2 - Pre Intermediate, solidno poznavanja rada na računaru, paket MS Office, ovisno o nivou, provjera znanja iz kompjuterske daktilografije, te pravopisa bosanskog jezika. 
Broj polaznika u grupi je minimum 5 do maksimum 8.


CIJENA - Za grupe : Cijena po modulu iznosi 295KM+PDV, za min 4-8 polaznika u grupi, te za 30 školskih časova od po 45' - cca 2 sedmice., intenziteto 5x sedmično po 3 časa dnevno. Cijena (polu) individualne nastave iznosi 30KM+PDV po jednom školskom času od 45' i dijeli se međusobno sa brojem polaznika 1-3. 


MODULI

Kurs za računovođu sadrži  4 modula od po 20 školskih časova. Program podrazumjeva i praktičan rad. 


DINAMIKA - Intenzivni kurs 4-5x sedmično po 3-4č dnevno. Polu Intenzivni kurs 3xsedmično po 3 časa. Trajanje modula 2-4 sedmice, ovisno o dinamici. 

0 0